Telegrafické spojení s Islandem

Telegrafické spojení s Islandem provedeno bude letos pomocí podmořského kabelu anglickou společnosti Greath North Telegraph Company. A sice bude východištěm kabelu severní Skotsko, a na Farörských ostrovech bude asi uprostřed celé trati stanice. Vzdálenost od Skotska do Thorshavenu, hlavní to osady farörské, páčí se na 400 km, největší hloubka na tomto směru jest jenom 450 m, a mořské dno tu je pokryto bahnem a zlomky lasturovými. Druhá část kabelu má končiti v Bernfjordu, jakožto nejpříhodnějším k tomu místu, na jižním břehu Islandu; tato vzdálenost nečiní ani 400 km, ale hloubka moře klesá tu až na 1245 m, majíc průměrně ovšem jenom 550 m. Dno mořské jest i zde rovněž příznivé, teplota vody v hloubce 180 m měřena byla ještě na 8° C. Zdali pak další trať až do Rejkjaviku bude vedena po zemi nebo kabelem okolo jižního břehu ostrova, není dosud rozhodnuto. Tato vzdálenost činí ovšem ještě 400 km. – Celá práce má trvati toliko 6 týdnův.

Série věda, práce a pokrok: