Z oboru statistiky – o elektrických drahách

Statistika elektrických drah v Evropě koncem roku 1896 vykazuje u přirovnání s udáním, které jsme v I. čísle loňského ročníku pro r. 1895 svým čtenářům předložili, tyto změny.

1. Dráhy vzrostly během r. 1896 o délku 557 km, tj. o 60 %, nejlepší to doklad výhodnosti drah elektrických.

2. K přívodu použito při nových drahách nejvíce vedení vrchního, a to v 1/3 se dál přívod třmenem a ve 2/3 kladkou. V 5 případech použito bylo spodního přívodu, v jednom případě užito přívodu střední kolejnicí a ve 4 případech užito akkumulátorů. V Hannoveru a v Drážďanech zaveden byl systém smíšený. Mimo město a v ulicích rovných jest vedení vrchní, které netoliko žene motory vozové, nýbrž i přivádí proud do akkumulátorů a takto mezi jízdou je nabíjí. Uvnitř města pak, kde by vrchní přívod se stránky ésthetické nebyl možný, pohánějí vozy akkumulátory, umístěné pod sedadly, které, jak již jsem se zmínil, nabíjí se z vrchního vedení za jízdy mimo město. Nejnověji navrhuje se kombinace podobná vrchního a spodního vedení. Avšak kombinace prvá, v Hannoveru zavedená, má výhodu tu, že nepůsobí rušivě v sítích telefonových v městě a nevyžaduje zvláštního bezpečnostního zařízení proti přetrhnutí vrchního vodiče, zároveň zabezpečuje lepší využitkování centrály, ovšem má zase nevýhodu tu, že se vlekou akkumulátory váhy nikoliv nepatrné po celé trati.
Proudu užito jest všude stejnoměrného, a jen v Luganu použito střídavého proudu třídobého a snad bude ho též použito na projektované dráze na Pannu.
 
3. Konečně seznáváme, že nejvíce vzrostly dráhy v Německu, kde zajisté mají dráhy velký vliv na rozkvět průmyslu elektrotechnického. V Rakousku jeví se jen pozvolný pokrok, jejž nám podává následující přehled.

rokudrah
18831.50 km
18843.00 km
18854.50 km
18864.50 km
18874.50 km
18884.50 km
188910.57 km
189013.67 km
189116.40 km
189217.00 km
189323.20 km
189443.25 km
189571.15 km
189695.80 km

Dle nejnovějších zpráv lze očekávati, že letošního roku v Rakousku, a to zejména v Čechách, také vzroste délka elektrických drah o značné procento. Rozdělení tratí na jednotlivé země evropské podává nám tento tabulový přehled pro I. den ledna uvedených rokův.

Tabulový přehled drah